S2624ME

Detector de GAZ METAN, 4-20 mA, 0-100 LEL
DETALII

S2654PR

Detector de PROPAN, 4-20 mA, 0-100 LEL
DETALII

S2654BU

Detector de BUTAN, 4-20 mA, 0-100 LEL
DETALII

S2654AT

Detector de ACETONA, 4-20 mA, 0-100 LEL
DETALII

S2654EN

Detector de ETANOL, 4-20 mA, 0-100 LEL
DETALII

S2654ET

Detector de ALCOOL ETILIC detector, 4-20 mA, 0-100 LEL
DETALII

S2654EP

Detector de HEPTAN, 4-20 mA, 0-100 LEL
DETALII

S2654ES

Detector de HEXAN, 4-20 mA, 0-100 LEL
DETALII

S2654IB

Detector de ISO BUTANE, 4-20 mA, 0-100 LEL
DETALII

S2654PE

Detector de PENTAN, 4-20 mA, 0-100 LEL
DETALII

S2654PP

Detector de PROPYLENE, 4-20 mA, 0-100 LEL
DETALII