SB10

Stalp 1 m, aluminiu, tamper, convertibil in vedere pe 2 parti
DETALII

SB20

Stalp 2 m, aluminiu, tamper, convertibil in vedere pe 2 parti
DETALII

SB30

Stalp 3 m, aluminiu, tamper, convertibil in vedere pe 2 parti
DETALII